Paalala ng Munti (KNC poem)

Hi!

I just want to save and share this poem way back when we were still in KNC. This is a really nice poem we used to recite in presentations. Author is unknown (coz it was way back) but I’ll have this updated if I know who he was.

To God be all the Glory!

image

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Paalala ng Munti

Bata bata paano ka ginawa?
Tanong ng manunulat na si Luwalhati Bautista
Ang tanong ko naman ay ‘di lang sa bata
Kapatid, kapatid paano ka gumawa?

Manatiling musmos sa kasamaan
Ngunit matatag sa pakikipaglaban
Magpakalalaki sa pangangatuwiran
Gaya ng mangangaral dito’y nasumpungan

Walang katulad sa karunungan
Sa salita ng Dios walang inuurungan
Pighatiin ma’y ‘di papipigil
Magtanggol ng katuwiran na sa tao’y kaligtasan

Sari-saring relihiyon ang namamayagpag
Pawang kasinungalingan at pagliligaw lamang
Abang puso ng tao’y nilihis sa katuwiran
Mga bulag na taga-akay layon ay pakinabang

Pilit nilulugmok sa kapighatian
Ibig pasamain ang Ang Dating Daan
Mga palalo’t lilo kasinungalingan ay sukdulan
Ginigipi’t sinisikil ating kalayaan

Kaya mga kapatid ako’y namamanhikan
Huwag nating pabayaan si Bro Eli’y mag-isa lamang
Tungkulin nati’y ating gampanan
Makiramay tayong mga tinuturuan

Habang may panahon ating ipagsigawan
Katuwirang dalisay sa buong sanlibutan
Ang aming bahagi sa aming kaliitan
Sa inyo’y paalala, huwag kalilimutan

Advertisements